V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Konventy v dcérocirkvách – 22. mája

V súlade s novým zborovým štatútom, prijatým na konvente 6. marca t.r., sa v nedeľu 22. mája 2011 uskutočnia konventy všetkých troch dcérocirkví (predtým pastorálnych obvodov), na ktorých sa budú prijímať ich vlastné štatúty. Vo Veľkom kostole bude konvent po službách Božích (SB) v Zborovom dome v Dúbravke počas SB v Novom kostole na Legionárskej ulici počas ranných i hlavných SB. Upozorňujeme, že na ranných SB bude iba obmedzený priestor na diskusiu. Prosíme všetkých, ktorí sa konventov zúčastnia, aby tak spravili v dcérocirkvi, do ktorej územne patria alebo sa do nej prihlásili. Návrhy štatútov sú umiestnené na webovej stránke zboru (v sekcii dokumenty) a v papierovej forme sú k dispozícii v kostoloch a na farských úradoch.
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.