V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

INSIDE – Komu veríš ty?

INSIDE club – je stretnutie konfirmandov a mladšieho dorastu v našom bratislavskom senioráte. Inside cluby sa už uskutočnili v zboroch nášho seniorátu a mali vďaka Bohu veľký úspech. Tentokrát sa tento club konal 13. 5. 2011 v Petržalke. Okrem konfirmandov a dorasťákov z celej Bratislavy a okolia nemohli na tejto super akcii chýbať ani konfirmandi prvého ročníka z Konventnej. Zúčastnili sa 8 chlapci. Po aktivitách – súťaži, sme mohli spievať Bohu na chválu, mohli sme počuť slovo o tom, komu vlastne veríme? Komu sa dá v dnešnej dobe veriť? Aj na tomto clube sme sa opäť mohli utvrdiť v tom, že jediným spoľahlivým v našom živote je iba Pán Boh. A tak sme vďační Pánu Bohu, že sme mohli byť na INSIDE clube spolu s mnohými ďalšími konfirmandmi a mládežníkmi. Veríme, že toto nebola posledná akcia, ale zažijeme super atmosféru ešte častokrát.

Erika Hlačoková, zborová farárka
foto0 foto1 foto2 foto3
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.