V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Prezentácia Rádia 7, alebo spoznajme sa lepšie v našom pastorálnom obvode

Minulú nedeľu – 15. 5. 2011 sa po skončení služieb Božích v Starom lýceu konala prezentácia Rádia 7. Mohli sme si vypočuť správy o tom, ako funguje toto kresťanské rádio, čo je jeho cieľom, aké má plány a akú pomoc potrebuje od nás - ľudí zo zboru. Zároveň to bol dobrý čas na spoznávanie sa, na rozhovory o predstavách a snoch niektorých ľudí v našom pastorálnom obvode. Sme vďační Pánu Bohu za to, že sme mohli prežiť vzácne chvíle s bratmi a sestrami a veríme, že takýchto stretnutí bude ešte veľmi veľa. Úprimná vďaka patrí tým, ktorí pomohli pri občerstvení a prispeli k príjemnej atmosfére. Nech sám Pán Boh odmení ich ochotu.

Erika Hlačoková, zborová farárka
foto0 foto1 foto2 foto3
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.