V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Dobrovoľníci v akcii: Častá, 13. – 17. júna

Pri príležitosti 10. výročia plnej prevádzky Strediska Detskej misie Prameň v Častej (2001 – 2011) pozývame obetavých dobrovoľníkov priložiť ruky k dielu na ďalšom zveľaďovaní areálu. Príde aj tím dobrovoľníkov zo Severného Írska.
Práca je rôznorodá: stavebné úpravy, terénne úpravy, natieračské práce, športoviská a ihriská pre deti a práce vo vnútorných priestoroch.
Podmienky: Pre prihlásených dobrovoľníkov bude zabezpečená strava, ubytovanie a duchovný program.
Poznámka: Skúsenosti z minulých rokov: Aj za deň sa dá veľa urobiť. Ak môžete, prihláste sa aj na 1 – 2 dni.
Prihláste sa do stredy 8. 6. 2011 na e-mail: pramen@detskamisia.sk. Bližšie informácie dostanete od správcu strediska Igora Pankucha (tel.: 033/6490201 alebo na uvedenej e-mailovej adrese).

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.