V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Voľby presbyterov v dcérocirkvi Konventná – Návrh kandidátov

Podľa prijatého štatútu sa budú v dcérocirkvi Konventná na volebnom konvente (pravdepodobne 26. júna 2011) voliť presbyteri DC Konventná. Spravidla podáva kandidatúru iný člen zboru, je však možné spraviť tak i za seba.
Prosíme záujemcov, aby návrhy na kandidovanie brata/ sestry do funkcie presbytera/presbyterky Dcérocirkvi Konventná odovzdali písomne vo FÚ na Konventnej ulici najneskôr do pondelka 20.júna 2011 do 12.00 hod. (viditeľne označenú ako Návrh na kandidáta presbytera) Súčasne je potrebné, aby do tohot termínu aj sám kandidát na presbytera vyplnil dotazník so základnými údajmi a predstavami o službe, ktorý obsahuje aj súhlas s kandidatúrou. Dotazník je uverejnený na stránke zboru www.ecavba.sk (v časti Dokumenty), alebo je k dispozícii v sakristii vo Veľkom a Malom kostole a na Farskom úrade Konventná 11.
Podmienky pre zaradenie do voľby: Evidovaný člen dcérocirkvi Konventná, pričom minimálny čas členstva v bratislavskom zbore je 6 rokov. Ak je tento čas kratší, počíta sa aj členstvo a aktívna účasť v inom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, o čom je potrebné priložiť potvrdenie od tamojšieho br. farára / s. farárky.  Vek nad 21 rokov.
Podľa štatútu Dcérocirkvi Konventná (čl. 4, bod 2) sú všetci presbyteri zaviazaní konkrétnou službou, sú volení z funkcie: 1. Zástupca dcérocirkevného dozorcu – prvý kurátor; 2. Dcérocirkevný kurátor, 3. Kantor Veľkého kostola 4. Kantor Malého kostola 5. Kantor – dirigent, 6. Predseda bohoslužobno – vnútornomisijného výboru 7. Predseda hospodárskeho výboru, 8. Predseda revízneho výboru; 9. Presbyter poverený zodpovednosťou za prácu s deťmi a mládežou Dcérocirkvi, 10. Presbyter poverený zodpovednosťou za prácu v diakonii Dcérocirkvi, 11. Presbyter poverený zodpovednosťou za cudzojazyčnú časť Dcérocirkvi.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.