V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Volebný konvent 26.6.2011 v Dcérocirkvi Konventná

Prosíme konventuálov, ktorí chcú navrhnúť kandidáta na presbytera na niektorú z uvedených funkcií priamo na konvente , aby Dotazník s informáciami o kandidátovi a jeho súhlas s kandidatúrou odovzdali s. farárke E. Hlačokovej najneskôr do ukončenia prezentácie volebného konventu. Dotazník je uverejnený na internetovej stránke zboru v časti Dokumenty. Tlačivá bude mať aj s.farárka Hlačoková u seba pred začiatkom Služieb Božích. Toto opatrenie napomôže plynulému priebehu voľby na jednotlivé funkcie tak, ako sme si to v Štatúte dcérocirkvi Konventná schválili.
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.