V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Výsledky volebného konventu Dcérocirkvi Konventná, ktorý sa konal 26. júna 2011 vo Veľkom kostole

Prinášame výsledky volebného konventu Dcérocirkvi Konventná, ktorý sa konal 26. júna 2011 vo Veľkom kostole.

Výsledky voľby predsedajúceho farára Dcérocirkvi Konventná

Počet prítomných: 157

Výsledky hlasovania:

Mgr. Anna Polcková
Za: 144
Proti: 10
Neplatné hlasy: 3

Výsledky voľby presbyterov v Dcérocirkvi Konventná

Počet prítomných: 153

Zástupca dcérocirkevného dozorcu – prvý kurátor
M. Šebesta: 141

Dcérocirkevný kurátor
O. Valentko: 98
J. Kerekréti 48

Kantor Veľkého kostola
J. Michalko: 147

Kantor Malého kostola
R. Horváth: 148

Kantor – dirigent
I. Sabanošová: 147

Predseda bohoslužobno-vnútornomisijného výboru
F. Ábel: 134

Predseda hospodárskeho výboru
M. Štefek: 140

Predseda revízneho výboru
S. Gajdoš: 107
Š. Holotík: 31

Presbyter poverený zodpovednosťou za prácu s deťmi a mládežou dcérocirkvi
A. Dojčanová: 85
J. Predný: 65

Presbyter poverený zodpovednosťou za prácu v diakonii dcérocirkvi
E. Stohlová: 141

Presbyter poverený zodpovednosťou za cudzojazyčnú časť dcérocirkvi
Z. Samarjay: 149

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.