V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Výsledky volebného konventu Dcérocirkvi Legionárska, ktorý sa konal 26. júna 2011 v Novom kostole

Na volebnom konvente dcérocirkvi Legionárska boli v nedeľu, 26. júna 2011, zvolení:

Martin Šefranko – predsedajúci farár
Peter Synak – dozorca
Peter Mozola – presbyter, zástupca UPC
Tomáš Trcka – presbyter, predseda výboru pre vnútornú a vonkajšiu misiu
Ján Huba ml. – presbyter, predseda bohoslužobného výboru
Maroš Oleár – presbyter, predseda hospodárskeho výboru
Martin Dziak – presbyter
Jozef Kováč – presbyter
Martin Kováč – presbyter
Mária Ölvecká – presbyterka
Martin Popik – presbyter, kurátor – správca majetku
Vladimír Šolc – presbyter, kurátor kostola
Jelena Zaťková – presbyterka, predsedkyňa výboru pre diakoniu
Jozef Minarič – predseda revízneho výboru

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.