V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Možnosť podporiť projekty v našej Evanjelickej a. v. cirkvi

Popri povinných celocirkevných oferách, schválených Generálnym presbyterstvom (GP) ECAV, do ktorých prispieva aj náš zbor, za čo Vám, bratia a sestry, ďakujeme, odporúča GP zborom našej cirkvi aj podporu týchto celocirkevných aktivít v r. 2011. Dávame Vám ich do pozornosti. ./.
Pri každom projekte uvádzame variabilný symbol:
Zahraničná misia ECAV – 662095
Rómska misia – 662021
Evanjelická diakonia ECAV na Slovenku – 662005
Zariadenie Helianthus (Slnečnica) na Sigorde pri Prešove, určené na misijnú prácu s deťmi, konfirmandmi, mládežou i rodinami – 662013
Sociálny a penzijný fond Združenia ev. duchovných – 662012.
Tieto celocirkevné projekty môžete v priebehu r. 2011 podporiť priamo na účet ECAV na Slovensku č. 1368756257/0200 s uvedením príslušného variabilného symbolu
alebo odovzdaním daru na konkrétny projekt na ktoromkoľvek z našich farských úradov.  Ďakujeme Vám!

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.