V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Výzva prispieť na evanjelický kostol v Kraľovanoch

V cirkevnom zbore ECAV Kraľovany (má 315 členov) prišlo v dôsledku skratu elektrického vedenia k požiaru kostola.  Naše zborové presbyterstvo rozhodlo o pomoci tomuto zboru formou finančného príspevku v čiastke 1.000,- €.  Prosíme aj Vás, bratia a sestry, aby ste podľa svojich možností podporili Cirkevný zbor ECAV Kraľovany individuálnym finančným darom na odstránenie škôd spôsobených požiarom.
Môžete ho odovzdať na našich farských úradoch,  alebo poslať priamo na účet Cirkevného zboru ECAV Kraľovany: 032 141 53 03/0900.  Ďakujeme Vám za solidárnosť (Gal 6, 2).

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.