V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Konvent Dcérocirkvi Konventná - voľba dcérocirkevného dozorcu

Predsedníctvo bratislavského seniorátu zvoláva na 4.9.2011 konvent Dcérocirkvi Konventná. Jediným bodom programu je voľba dcérocirkevného dozorcu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dcérocirkev Konventná. Voľba sa uskutoční na Hlavných Službách Božích vo Veľkom kostole o 9.30.

Na kandidačnom presbyterstve Dcérocirkvi Konventná bol do tejto funkcie kandidovaný brat Ing. Stanislav Gajdoš.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.