V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Nedeľa misie 4. 9. 2011 – príprava na PRO CHRIST v Bratislave

Touto nedeľou začíname prípravu na akciu PRO CHRIST: konferenciu s Ulrichom Parzanym (evanjelickým kňazom z Nemecka). Konferencia sa uskutoční v dňoch 7. až 9. októbra 2011 v športovej hale Pasienky v Bratislave. Témy kázní Ulricha Parzanyho: Ako utíšiť smäd po láske a živote? Kto naplní našu túžbu po slobode? V rámci tejto nedele sa uskutočnia powerpointové prezentácie k pripravovanému podujatiu na dopoludňajších službách Božích vo VK, v NK (8.30, 9.30) a v Dúbravke.
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.