V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Brat farár Miroslav Hvožďara ako hosť v Novom kostole – 25. septembra

Milí bratia a milé sestry, pozývame Vás na podujatia 25. septembra v Novom kostole, kde zvesťou a vyučovaním slova Božieho poslúži náš hosť, brat Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD. – zborový farár vo Vrbovciach a konsenior Myjavského seniorátu. Brat Hvožďara bude kázať na službách Božích o 8.30 hod., na službách Božích o 9.30 hod. a popoludní o 16.00 hod. poslúži prednáškou: „Znaky zdravého misijného cirkevného zboru“. Ste srdečne vítaní!
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.