V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Konvent dcérocirkvi Konventná – 23. 10. 2011 – v rámci SB vo Veľkom kostole

V rámci hlavných služieb Božích vo Veľkom kostole o 9.30 hod. sa uskutoční voľba presbytera dcérocirkvi Konventná – predsedu Revízneho výboru. Brata alebo sestru, ktorí by o túto službu v DC mali záujem, prosíme, aby vyplnili Dotazník pre kandidáta na presbytera – súhlas s kandidovaním – a do 19.10.2011 ho doručili na Farský úrad Konventná 11. Dotazníky sú k dispozícii na Farskom úrade Konventná 11 alebo na www.ecavba.sk v rubrike Dokumenty.
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.