V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Stretnutie dôchodcov v zborovom dome v Dúbravke – 23. októbra o 14.00 hod.

Srdečne Vás pozývame na stretnutie s najstaršími členmi zboru a obyvateľmi domovov dôchodcov na území nášho cirkevného zboru. Stretnutie bude v nedeľu 23. októbra v zborovom dome v Dúbravke. Začne sa o 14.00 hod. službami Božími s Večerou Pánovou. Po skončení služieb Božích bude občerstvenie v zborovom dome. Prosíme sestry, ktoré môžu upiecť koláče, aby ich odovzdali od 8.00 do 11.00 hod. vo vestibule Nového kostola na Legionárskej ulici, alebo od 13.00 do 14.30 hod. priamo v zborovom dome v Dúbravke. Ďakujeme všetkým, ktorí stretnutie zabezpečujú. Pre našich hostí objednávame autobus. O 13.00 hod. odchádza spred Domova dôchodcov Stupava, o 13.20 hod. spred Penziónu Na barine v Lamači, o 13.35 spred Penziónu Pri kríži v Dúbravke. Adresa zborového domu v Dúbravke: Schneidra-Trnavského 2/A. Spojenie MHD: 1, 5, 12, 20, 83 – zastávka: Damborského.
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.