V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Dr. Andreas Löw káže v Malom a vo Veľkom kostole – 30. októbra

V nedeľu 30. októbra bude na nemeckých službách Božích v Malom kostole (8.15) a na službách Božích vo Veľkom kostole (9.30) kázať Dr. Andreas Löw, farár Herrenberského diakonického sesterstva. Vo Veľkom kostole bude k dispozícii slovenský preklad kázne v písomnej podobe. Na oboch uvedených službách Božích liturguje sestra farárka Polcková.
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.