V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Adventný modlitebný týždeň – 5. až 10. decembra

Od 5. do 10. decembra bude v našom zbore adventný modlitebný týždeň, na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame. Modlitebné služby Božie sa začnú každý večer o 17.00 hod. V pondelok a piatok budú v zborovom dome v Dúbravke, v utorok v Novom kostole na Legionárskej ulici, v stredu a vo štvrtok v Malom kostole na Panenskej ulici. V sobotu bude modlitebná večiereň spojená s biblickou hodinou: v zborovej sieni na Legionárskej 6 o 17.00 hod.
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.