V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Biblické hodiny – 14. januára a ďalšie soboty

Témou biblických hodín (14. januára a ďalšie soboty v mesiaci januári 2012), ktoré sa konajú o 17.00 hod. v zborovej sieni na Legionárskej ulici č. 6, bude: „Hospodin je našou záchranou“. Spolu s br. farárom Grešom sa budeme zamýšľať nad tým, aké veľké požehnanie nám Pán Boh dáva vo svojom Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi. Bratia a sestry! Srdečne Vás pozývame na tieto biblické hodiny, ktoré nás majú povzbudiť v našom kresťanskom živote v novom roku.
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.