V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Modlitby za krajiny sveta v DC Legionárska – 8. januára – 10.00 a 15.00 hod.

V nedeľu 8. januára bude na službách Božích v Novom kostole o 10.00 hod. predstavená a otvorená nová služba v dcérocirkvi Legionárska: modlitby za krajiny sveta, ktoré sú v situácii vyžadujúcej nielen našu pozornosť, ale predovšetkým modlitby. O skúsenostiach s touto službou nám príde porozprávať brat farár Marián Kaňuch, farár v CZ Žilina. V žilinskom CZ sa tejto službe venujú a boli nám inšpiráciou.
Prednáška brata Kaňucha sa uskutoční v ten istý deň, t.j. 8. januára o 15.00 hod. v suteréne na Legionárskej 4. Srdečne Vás pozývame!
Brat Kaňuch bude kázať na službách Božích o 17.00 hod. v Novom kostole.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.