V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Pohreb brata farára ThDr. Miroslava Kýšku, 7. 2. 2012 o 11.00 hod. vo VK

Zomrel brat farár ThDr. Miroslav Kýška

V nádeji vzkriesenia a večného života v Kristovi Ježišovi vo štvrtok ráno 2. 2. 2012 tíško usnul v Pánu brat farár ThDr. Miroslav Kýška.

Pohreb zosnulého bude v utorok 7. februára o 11.00 hod. vo Veľkom ev. kostole na Panenskej ul. v Bratislave.

ThDr. Miroslav Kýška sa narodil 13. 6. 1928 v Starej Turej. Kaplánom bol na GBÚ v Modre a v cirkevných zboroch v Mošovciach, Poprade a Novom Meste n/V. Ako farár pôsobil v cirkevných zboroch v Kostolnom, Kremnici a Bratislave a ako dôchodca v Dolných Salibách. Na GBÚ bol osobným tajomníkom a neskôr generálnym tajomníkom.

Pán nech teší svojou milosťou a pokojom manželku Vierku a deti Petra a Miroslavu s rodinami, ako aj ostatných smútiacich.

Zoznam priložených súborov:
[ Kyska_Parte.pdf ]

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.