V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Zomrel ThDr. Miroslav Kýška

V nádeji vzkriesenia a večného života v Kristu Ježiši, vo štvrtok ráno 02.02.2012 tíško usnul v Pánu brat farár ThDr. Miroslav Kýška. Narodil sa na Starej Turej 13.06.1928. Kaplánom bol na GBÚ v Modre a v cirkevných zboroch v Mošovciach, v Poprade a v Novom Meste n. V. Ako farár pôsobil v cirkevných zboroch v Kostolnom, v Kremnici a v Bratislave a ako dôchodca v Dolných Salibách. Na GBÚ bol osobným tajomníkom a neskôr generálnym tajomníkom. Pán nech teší svojou milosťou a pokojom manželku Vierku a deti Petra a Miroslavu s rodinami, ako aj ostatných smútiacich.

POHREB ZOSNULÉHO BUDE V UTOROK 07.02.2012 VO VEĽKOM EVANJELICKOM KOSTOLE NA PANENSKEJ ULICI V BRATISLAVE O 11.00 H.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.