V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Volebný konvent – voľba členov predsedníctva Západného dištriktu ECAV na Slovensku – dištriktuálneho biskupa ZD a dištriktuálneho dozorcu ZD

Dňa 18. marca 2012 sa v našom Cirkevnom zbore uskutoční volebný konvent, na ktorom bude vykonaná voľba členov predsedníctva Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Volebné konventy sa uskutočnia na službách Božích všetkých troch dcérocirkví.

Kandidátmi na funkciu biskupa Západného dištriktu sú (v abecednom poradí): Mgr. Milan Krivda a Mgr. Boris Mišina. 
Kandidátmi na funkciu dozorcu Západného dištriktu sú (v abecednom poradí): PaedDr. Vladimír Daniš a JUDr. Ján Marták.

Životopisy a osobné stanoviská kandidátov sú k dispozícii na: stránke ECAV
Upozorňujeme aj na link: www.misina.sk

Zoznam priložených súborov:
[ zivotopisy_volby_biskupov_a_dozorcov_2012.pdf ]

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.