V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Služby Božie počas veľkonočných sviatkov na Legionárskej ul. v Novom ev. kostole

6. PôSTNA (KVETNÁ) NEDEĽA – 1. 4. 2012
8. 30 h služby Božie (Martin Šefranko; káže Jan Cieślar), spieva spevokol z Albrechtíc (ČR)
10. 00 h pašiové služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou (Boris Mišina), počas prisluhovania VP spieva spevokol z Albrechtíc (ČR)
18. 00 h služby Božie so spoveďou a VP (Ján Grešo)


ZELENÝ ŠTVRTOK – 5. 4. 2012
18. 00 h služby Božie so spoveďou a VP (Peter Mozola)


VEĽKÝ PIATOK – 6. 4. 2012
8. 30 h služby Božie (Ján Grešo)
10. 00 h pašiové služby Božie (Martin Šefranko), spieva zborový spevokol Cirkevného zboru Bratislava,
následne po SB bude prisluhovaná spoveď a VP
18. 00 h služby Božie so spoveďou a VP (Boris Mišina)


VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 8. 4. 2012
8.30 h služby Božie (Martin Šefranko)
10.00 h služby Božie (Boris Mišina)
18.00 h služby Božie (Ján Grešo)


VEĽKONOČNÝ PONDELOK – 9. 4. 2012
8.30 h služby Božie (Ján Grešo)
10.00 h služby Božie so spoveďou a VP (Boris Mišina)
18.00 h služby Božie (Peter Mozola)

STE SRDEČNE VÍTANÍ!

Zoznam priložených súborov:
[ SB_VelkaNoc2012_Legionarska_NK.doc ]

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.