V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Stanovisko Predsedníctva Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava

Milí bratia a sestry,
predpokladáme, že aj niektorým z Vás sa dostalo do rúk posledné číslo časopisu Protestantská Bratislava. Tento časopis opakovane dlhodobo uverejňuje polopravdy a nepravdy o našom zbore a útočí na jeho predstaviteľov. Odsudzujeme takéto konanie a chceme Vás upozorniť, že Protestantská Bratislava nie je časopisom nášho zboru, a jeho autori, z ktorých niektorí ani nie sú členmi bratislavského cirkevného zboru, konajú svojvoľne, so zámerom poškodiť jednotlivcov i celý zbor.

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.