V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Stretnutie dôchodcov – Nový kostol, Legionárska – 13. mája – 14.00

Výbor zborovej diakonie Vás pozýva na stretnutie s najstaršími členmi zboru a obyvateľmi domovov dôchodcov na území nášho cirkevného zboru.

Stretnutie bude v nedeľu 13. mája.  Začne sa o 14.00 hod. službami Božími s Večerou Pánovou v Novom kostole.  Po skončení služieb Božích bude občerstvenie v zborovej sieni.  Prosíme sestry, ktoré môžu upiecť koláče, aby ich odovzdali v kuchynke na Legionárskej ulici buď po službách Božích v NK, ktoré sa začínajú o 10.00 hod., alebo medzi 13.00 a 15.00 hod.
Ďakujeme všetkým, ktorí stretnutie zabezpečujú.

Pre našich hostí objednávame autobus.  O 13.00 hod. odchádza spred Domova dôchodcov Stupava,  o 13.15 hod. spred Penziónu Na barine v Lamači,  o 13.35 spred Penziónu Pri kríži v Dúbravke.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.