V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

imgVečer v Novom kostole, 27. 5. o 18.00 hod. - spomienka na mučeníka Jozefa Bučku

Večer v kostole, 27. 5. o 18.00 hod. - spomienka na mučeníka Jozefa Bučku


Pozývame Vás na Večer v Novom kostole na Legionárskej ul. v Bratislave. Uskutoční sa vo svätodušnú nedeľu, 27. mája 2012 o 18.00 hod.

Večer bude venovaný spomienke na významnú ev. osobnosť farára - mučeníka Jozefa Bučku a jeho odkazu pre nás.

Príhovor: Doc. Miloš Kovačka - jedinečný znalec histórie a skvelý prednášateľ;
spieva: zbor Cantus;
účasť prisľúbili aj deti Jozefa Bučku.


Jozef Bučko sa počas svojho krátkeho života (3. 3. 1907 - 6. 5. 1945) hlboko zapísal do povedomia slovenských evanjelikov, predovšetkým v miestach svojho pôsobenia ako ev. farára - Vrbovom a Martine. Bol výnimočným kazateľom a horlivým oganizátorom cirkevného života. Zaslúžil sa o vybudovanie martinského evanjelického zborového domu (1943), v ktorom je v súčasnosti umiestnená evanjelická základná škola, založil sociálne zariadenie - starobinec a aktivizoval život viacerých evanjelických spoločenstiev s osobitným dôrazom na starostlivosť o dospievajúcu mládež. Patril k obľúbeným prednášateľom a tvorcom nadčasovej - dodnes neobyčajne pôsobivej, doslova prorockej - kresťanskej publicistiky, uverejňovanej najmä v Národných novinách a Cirkevných listoch. Pôsobil vo Výbore Matice slovenskej a v Muzeálnej slovenskej spoločnosti.

Vo svojich kázňach nekompromisne kritizoval porušovanie ľudských práv, ktorým sa vyznačovalo obdobie vojnového Slovenského štátu, najmä protižidovskú politiku. Kritické postoje dával verejne najavo, predovšetkým v cenných výročných správach o živote martinského evanjelického zboru. V dôsledku toho bol väznený v Ilave a v Prešove.

V roku 1944 sa stal členom Revolučného Okresného národného výboru v Martine za demokraticky orientovaný občiansky blok. Počas Slovenského národného povstania - po páde Martina v septembri 1944 - odišiel do Banskej Bystrice, kde pôsobil ako kňaz a sanitár v tamojšej nemocnici. Po jej páde bol v novembri 1944 zatknutý a väznený vo väznici Krajského súdu v Bratislave, neskôr v koncentračných táboroch na území Rakúska - v Mauthausene, v Amstettene a naposledy v Ebensee, v ktorých zakúsil kruté osudy väzňov 2. svetovej vojny. V Ebensee napokon zomrel v dôsledku ťažkej flegmóny. Stalo sa tak len niekoľko hodín po oslobodení koncentračného tábora Ebensee a pár dní pred koncom 2. svetovej vojny.

O Jozefovi Bučkovi vznikla dokumentárna publikácia (Mne žiť je Kristus a umrieť zisk. Martin 2010). Na odujatí Večer v kostole (27. 5.) by mala byť k dispozícii. Jej súčasťou sú biografické materiály, spomienky väzňov a rodiny, korešpondencia, zachované kázne a publicistika v Národných novinách a v Cirkevných listoch. Publikácia ako celok vytvára zaujímavú mozaiku dokumentárnych, duchovných a memoárových správ o živote a diele Jozefa Bučku, ako aj o dejinách Martina v zložitom období vojnového Slovenského štátu a počas Slovenského národného povstania. Môže byť využitá na rozličných úrovniach - nielen ako čitateľsky príťažlivá monografia o živote a diele Jozefa Bučku, ale aj ako pramenná publikácia k dejinám Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku. Obzvlášť významným spôsobom môže slúžiť ako jedinečný doklad biblického charakteru, mravnosti a statočnosti evanjelických kňazov - martýrov 2. svetovej vojny, ako príležitostná učebnica k dejinám duchovnosti a kresťanskej kultúry v stredoškolskom a vysokoškolskom vzdelávaní.

8Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi. 9Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás; zostaňte v mojej láske.10Ak zachováte moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v Jeho láske. 11Toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť aby bola úplná. 12To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval. 13Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. (Ev. Jána 15. kapitola)

Jozef Bučko nebol suchou ratolesťou. Svojím životom priniesol veľa dobrého ovocia na požehnanie mnohým.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.