V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Volebný konvent – voľba členov Predsedníctva ECAV na Slovensku – 10. 6. 2012

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV Bratislava zvoláva zborový konvent na voľbu členov Predsedníctva ECAV na Slovensku na deň 10. júna 2012.
Tento celozborový volebný konvent sa uskutoční súčasne v troch dcérocirkvách na doobedňajších službách Božích.

Kandidačná listina pre voľbu generálneho biskupa ECAV na Slovensku (kandidáti sú zoradení podľa abecedy):
1. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD.
2. Mgr. Boris Mišina.

Kandidačná listina pre voľbu generálneho dozorcu ECAV na Slovensku (kandidáti sú zoradení podľa abecedy):
1. Ing. Ján Brozman
2. Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.

Prinášame životopisy kandidátov, ich osobné stanoviská k službe a záznamy z verejných diskusií s nimi:

Videozáznam z diskusie “Na slovíčko s kandidátmi”, ktorá sa uskutočnila v piatok, 1. júna v Prešove, si môžete pozrieť na adrese: http://dd2011.hostujem.sk/archiv/index.html

Videozáznam z diskusie “Na slovíčko s kandidátmi”, ktorá sa uskutočnila v nedeľu 3. júna v Martine, si môžete pozrieť na adrese: www.martintv.sk/relacie/na-slovicko-s-kandidatmi

Výsledky volieb za celú ECAV na Slovensku budú oznámené po sčítaní hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom na mimoriadnom zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 9. júla 2012 a zverejnené na webovej stránke ECAV: www.ecav.sk.

Zoznam priložených súborov:
[ misina_stanovisko.pdf ]
[ brozman_suhlas.jpg ]
[ misina_zivotopis.pdf ]
[ brozman_zivotopis.pdf ]
[ klatik_stanovisko.pdf ]
[ Diskusia Tisovec.doc ]
[ lukac_stanovisko.pdf ]
[ klatik_zivotopis_suhlas.pdf ]
[ misina_suhlas.jpg ]
[ lukac_zivotopis_.pdf ]
[ brozman_stanovisko.pdf ]

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.