V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

"Spoločné modlitby" v piatok 8.6.2012 o 19:00 v Zborovej sieni na Legionárskej

Drahí bratia a sestry,
pravdepodobne viete o tom, že počas nadchádzajúcich nedieľ sa bude po celej našej cirkvi voliť predsedníctvo ECAV (generálny biskup a generálny dozorca).
V našej Dcérocirkvi Legionárska je termínom volieb už táto nedeľa 10. júna 2012. Voľby sa uskutočnia v Novom kostole na Legionárskej o 8:30 a 10:00. (Zároveň budú prebiehať aj na dopoludňajších Službách Božích v dcérocirkvách Dúbravka a Konventná. Každý, kto dosiahol vek 18 rokov, môže voliť v dcérocirkvi, v ktorej je prihlásený.)

Chceme sa modliť za budúcnosť našej cirkvi, nášho zboru, o Božie vedenie a Jeho vôľu.
Chceme Vás preto pozvať na "Spoločné modlitby" v piatok 8.6.2012 o 19:00 v Zborovej sieni na Legionárskej.
Je veľmi dôležité sa modliť aj ako jednotlivci vo svojich komôrkach, ale aj ako spoločenstvo.
Príďte a pozvite aj ďalších.
Bohoslužobný výbor

Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť. Jeremiáš 29,11-14a

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.