V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Správy od misionárov Youngovcov

Ďalšie správy od Richarda z Nigérie:

Milí přátelé,

už jsem v Nigérii skoro 3 týdny... jak ten čas letí. ;-)

Jsem moc rád, že mohu být znovu se svými kolegy a vidět novou a větší kancelář.

Jsem vděčný Pánu Bohu za dobré zdraví a že mi dal sílu, abych už několik důležitých úkolů dokončil - včetně reinstalace internetového filtrujícího systému, který přestal fungovat ještě před mým příjezdem do Nigérie. Sestavil jsem i nový serverový počítač, který nahradil už ten starý a nespolehlivý.

V Nigérii jsou elektrické systémy vždycky velkou výzvou. Po příjezdu jsem zjistil, že hlavní spínač pro generátor představoval velké nebezpečí. Takže jsem sehnal místního elektrikáře, aby tam dal takový, který nebude jiskřit nebo nebude pálit koncovky kabelu uvnitř.... a bude hlavně pro všechny bezpečný!

Tento týden přijde další elektrikář, aby nainstaloval akumulátor, abychom mohli v kanceláři umístit nové bezdrátové zařízení, které by fungovalo, i když nebude elektřina. Prosím modlete se, aby se tato práce podařila podle plánu (chtěli bychom to mít dokončené ještě tento týden), aby všechny místnosti v nové části kanceláře mohly mít dobrý přístup k internetu.

Mojí náplní kromě počítačů je i shánění elektřikářů a koordinování jejich práce - což v praxi znamená, že i já jako "neelektrikář" musím už dopředu vědět, co má být uděláno, jak to má být uděláno a jak to má na konec vypadat, aby to bylo bezpečné pro každého z nás a plnilo svou funkci co jak nejdéle. Takže na práci elektrikářů musím "z blízka" dohlížet. Není to pro mě jednoduché, ale musím i tohle udělat. Budu vděčný za vaše modlitby.

V sobotu jsem se zůčastnil dedikace Nového zákona v jazyce Ninzo. Tímto jazykem mluví cca 100 tis. lidí, kteří žijí asi 2 hodiny cesty z Jos. Jsem vděčný, že jsem se této oslavy mohl zúčastnit. Modlím se, aby toto "čerstvě přeložené" Boží slovo proměňovalo jejich životy.

Zůstali mi zde ještě necelé 2 týdny a já mám stále několik věcí, které musím dokončit jako např.:

- zajistit místí firmu, aby nainstalovala počítačovou síť v místní teologické škole, která připravuje i překladatele Bible
- instalovat další serverový počítač v kanceláři
- rozhodnout, kdo z mých nigerijských kolegů dostane laptop (nedávno jsme dostali darem 3 použité laptopy)

Prosím modlete se, abych zvládl dokončit ty nejdůležitější úkoly a dobře naplánovat můj čas.

Prosím modlete se i za Milenu, aby ji Pán Bůh dal sílu a moudrost, když se stará o naše děti.

Do ČR se vracím 23. 6.

Moc vám děkuji.

Pán Bůh vám žehnej.

Richard

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.