V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Klub spoločnosti TVORBA „Nádeje a obavy – Záchrana v Kristovi vo vzťahu k reprezentatívnym náboženským a filozofickým ponukám novozmluvnej doby“

Klub spoločnosti TVORBA pozýva svojich členov a sympatizantov na ďalšie stretnutie, ktoré bude v stredu 27. júna o 17.00 hod. v Starom evanjelickom lýceu na Konventnej ul. 15. Prednášať bude Dr.h.c. prof. ThDr. Július Filo z Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Téma prednášky: „Nádeje a obavy – Záchrana v Kristovi vo vzťahu k reprezentatívnym náboženským a filozofickým ponukám novozmluvnej doby“.
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.