V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Dokončenie obnovy priestorov pre Domov dôchodcov v Evanjelickom dome starostlivosti

1. Cirkevný zbor ECAV privíta od 25.6.2012 akúkoľvek dobrovoľnú pomoc formou brigády (individuálne a aj v skupine) na upratovanie priestorov budúceho Domova dôchodcov na Partizánskej 2. Hláste sa na Hospodárskej správe CZ ECAV na telefónnom čísle: 02/54414070 alebo mailom: hospodarskasprava@ecavba.sk. Práce budú prebiehať celé leto.

2. Privítame od členov zboru i nečlenov účelovú pôžičku na dokončenie obnovy priestorov Domova dôchodcov na krátkodobé obdobie ( maximálne na 1 rok ). V prípade záujmu kontaktujte Hospodársku správu CZ ECAV vo veci uzatvorenia zmluvy o finančnej pôžičke. Radi prijmeme aj Vaše finančné dary na uvedený účel, ktoré môžete posielať na účelový účet číslo: 5028581145/0900 variabilný symbol: 1914

Vopred Vám ďakujeme za Vašu pomoc a podporu.

Ing. Martin Kováč – riaditeľ Hospodárskej správy CZ.
Telefónne číslo: 02/544 140 70
E-mail: hospodarskasprava@ecavba.sk

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.