V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Pozvanie na verejnú diskusiu Dcérocirkvi Konventná: 15. augusta 2012 o 17.00 v Starom lýceu.

Milí bratia a sestry, z obsahu diskusie na ostatnom konvente Dcérocirkvi Konventná vyplynula potreba verejnej diskusie o pripravovaných zmenách, ktoré sa týkajú nového organizačného usporiadania - vzniku samostatných cirkevných zborov a spôsobu delimitácie majetku.

Vás, ktorým dianie v našej dcérocirkvi leží na srdci, pozývame na verejnú diskusiu. Uskutoční sa v stredu 15. augusta o 17.00 hodine v Starom lýceu.

To, že letné termíny sú pre prípravu na závažné rozhodnutia úplne nevhodné, si uvedomujeme. Považujeme však za dôležité, aby ste o veciach, o ktorých bude celozborový konvent bude rokovať už v septembri, mali čo najviac informácií a vedeli, že rozhodnutie konventu môže každý jeden z nás priamo ovplyvniť svojou účasťou.

Predsedníctvo Dcérocirkvi.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.