V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Zborový konvent v rámci SB – Zborový dom Dúbravka – 16. septembra – 10.30

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava zvoláva zborový konvent na nedeľu 16. septembra 2012, ktorý bude v rámci služieb Božích so začiatkom o 10.30 hod. v Zborovom dome v Dúbravke (Schneidra-Trnavského 2; zastávka MHD Damborského). Po skončení skrátenej bohoslužobnej časti bude samotné rokovanie konventu. Registrácia účastníkov konventu sa začne o 10.00 hod. a potrvá do 11.30 hod. Programom zborového konventu bude:

- prerokovanie návrhu uznesenia na majetkové vysporiadanie majetku matkocirkvi
- prerokovanie návrhu uznesenia na
- zriadenie troch samostatných cirkevných zborov (CZ):
CZ ECAV na Slovensku Bratislava Dúbravka,
CZ ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto,
CZ ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska,
a zároveň o zrušenie Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava
- informácia o vykonanej inventarizácii majetku cirkevného zboru
- informácia o dokončení domova dôchodcov v EDS na Partizánskej 2
- správa o hospodárení za rok 2011
- voľba predsedu Hospodárskeho a revízneho výboru cirkevného zboru

Počas konventu bude zabezpečená detská besiedka a program pre deti.

Mgr. Martin Šefranko, predsedajúci farár
Ing. Stanislav Páťal, zborový dozorca

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.