V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Uznesenia zborového konventu (16.9.2012) vstúpili do platnosti

Konvent nášho cirkevného zboru prijal 16.9.2012 uznesenia týkajúce sa:
delimitácie majetku cirkevného zboru na dcérocirkvi k 1.10.2012
zriadenia troch samostatných cirkevných zborov k 15.12.2012 a zrušenia existujúceho cirkevného zboru k 15.2.2013
vykonania mimoriadnej inventarizácie majetku cirkevného zboru k 30.9.2012

V lehote podľa ust. § 9 písm. a) Cirkevného Zákona č. 15/94 o rokovacom poriadku v orgánoch organizačných jednotiek ECAV na Slovensku v znení cirkevných zákonov č. 5/95, 9/97, 5/98, 4/01, 5/03 a 7/05, nebolo doručené Bratislavskému seniorátu ani inej cirkevnej organizačnej jednotke Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku riadne odvolanie voči uzneseniam konventu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava, prijatým dňa 16.09.2012, preto dňom 02.10.2012 nadobudli Uznesenia právoplatnosť a vykonateľnosť.

V praxi to znamená, že uznesenia zborového konventu, ktorý sa konal 16. septembra 2012, sú platné a na ich základe ďalej pokračujeme v prípravách na vznik troch samostatných cirkevných zborov namiesto doterajšieho cirkevného zboru Bratislava (s tromi dcérocirkvami). Pôjde o:
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Bratislava Dúbravka
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Bratislava Legionárska
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Bratislava Staré Mesto

Je potrebné, aby zriadenie nových cirkevných zborov a zrušenie existujúceho cirkevného zboru schválil ešte nadriadený cirkevný orgán (Presbyterstvo Západného dištriktu ECAV na Slovensku).

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.