V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Zo stretnutia Predsedníctva ECAV a predstaviteľov CZ Bratislava v Dolnom Kubíne

Na podnet Predsedníctva Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava a za účasti Predsedníctva Západného dištriktu ECAV a seniora Bratislavského seniorátu sa stretlo 17. novembra 2012 v Dolnom Kubíne Predsedníctvo ECAV s predstaviteľmi bratislavského cirkevného zboru a jeho dcérocirkví z Konventnej, z Legionárskej a z Dúbravky. Predmetom stretnutia bolo vysvetlenie otázok okolo otvorených listov, ktoré 9. novembra 2012 zverejnili na svojich oficiálnych internetových stránkach najprv Predsedníctvo ECAV na Slovensku a následne aj Predsedníctvo bratislavského cirkevného zboru. Generálny dozorca vysvetlil, že hlavným podnetom, ktorý viedol Predsedníctvo ECAV k otvorenému listu, nebola a ani nie je otázka delenia cirkevného zboru na tri zbory, ale kríza dôvery vo vnútri cirkevného zboru. Predstavitelia Cirkevného zboru ECAV Bratislava prezentovali na stretnutí pripravenosť na vznik troch cirkevných zborov ako aj to, že v posledných dvoch rokoch sa prerozdelením práce medzi tri dcérocirkvi zlepšila vzájomná spolupráca a komunikácia vo vnútri cirkevného zboru. Na stretnutí sa hovorilo aj o tom, že kríza dôvery je problémom celej cirkvi, pričom jej obnova je možná iba cez vzájomnú spoluprácu, otvorenú komunikáciu a dodržiavanie cirkevno-právnych predpisov. Nejde pritom len o záležitostí, ktoré sa týkajú hospodárenia, ale aj duchovnej práce. Obnova tejto dôvery bude na prospech Bratislavského cirkevného zboru ako aj celej ECAV na Slovensku.

Po vysvetlení stanovísk oboch strán sa prijal všeobecným konsenzom návrh na ďalšie kroky, ktoré majú napomôcť k obnove dôvery a spolupráce príslušných cirkevných organizačných jednotiek ECAV:

1. O otázke rozdelenia bratislavského cirkevného zboru na tri samostatné cirkevné zbory bude v zmysle cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku rozhodovať dištriktuálne presbyterstvo.
2. Generálny hospodársky výbor vykoná kontrolu inventarizácie majetku bratislavského cirkevného zboru.
3. Cirkevný zbor Bratislava v rámci dňa otvorených dverí, ktorý sa bude konať v piatok 23. 11. 2012, dá možnosť oboznámiť sa s účtovnými dokladmi predovšetkým predstaviteľom Bratislavského seniorátu, Západného dištriktu, Generálneho presbyterstva a Predsedníctva ECAV na Slovensku, aj členom cirkevného zboru Bratislava.
4. Za účasti predstaviteľov zboru a nadriadených orgánov budú predchádzajúce tri kroky vyhodnotené a evanjelická verejnosť bude o tom informovaná.

Zúčastnené strany sa dohodli na aktívnej komunikácii a vzájomnej spolupráci.

Informáciu pre www.ecav.sk a www.ecavba.sk spracovali:

Dušan Vagaský – riaditeľ GBÚ,
Martin Šefranko – predsedajúci farár
19. 11. 2012

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.