V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Pozvánka na Deň otvorených dverí

Dovoľujeme si Vás pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v priestoroch Hospodárskej správy Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava dňa 23.11.2012 na Partizánskej ulici číslo 2 v Bratislave, v Evanjelickom dome starostlivosti (EDS).

Cieľom Dňa otvorených dverí je prezentovať zástupcom Bratislavského seniorátu, Západného dištriktu, Generálneho presbyterstva a Predsedníctva ECAV na Slovensku, ale aj členom Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava informácie o: pripravenosti cirkevného zboru na vznik troch cirkevných zborov; hospodárení cirkevného zboru; správe budov; vedení účtovníctva a tiež odpovedať na otázky týkajúce sa týchto oblastí.

Program Dňa otvorených dverí je nasledovný:
9:00 hod. až 12:00 hod. – návšteva priestorov Hospodárskej správy cirkevného zboru na Partizánskej 2 v Bratislave - prezentácie, rozhovory a stretnutia s pracovníkmi cirkevného zboru. Obhliadka priestorov pripravovaného Zariadenia sociálnej starostlivosti v EDS
12:00 hod. až 12:30 hod. spoločné občerstvenie v jedálni resp. individuálny obed
12:30 hod. až 14:30 hod. krátka návšteva priestorov a lokalít troch centier cirkevného zboru (farské úrady Dúbravka, Legionárska a Konventná) – táto návšteva je určená iba pre zástupcov Bratislavského seniorátu, Západného dištriktu, Generálneho presbyterstva a Predsedníctva ECAV na Slovensku, v prípade záujmu (individuálnou osobnou dopravou; postupnosť navštívených miest sa dohodne doobeda).

Počas uvedeného dňa sa budete môcť stretnúť s predstaviteľmi ako aj pracovníkmi cirkevného zboru. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nám svoju záväznú účasť potvrdili emailom (hospodarskasprava@ecavba.sk) alebo telefonicky (t. č. 02 / 5441 4070) vopred, najneskôr však do štvrtku 22.11.2012 do 15:00 hod.. kvôli odhadnutiu našich kapacít pre zabezpečenie podujatia.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.


V Bratislave dňa 20.11.2012

Ing. Martin Kováč, v.r.
riaditeľ Hospodárskej správy cirkevného zboru

Zoznam priložených súborov:
[ den_otvorenych_dveri_pozvanka.doc ]

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.