V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Služby Božie v Novom ev. a. v. kostole na Legionárskej ulici počas vianočných sviatkov

Služby Božie na Štedrý večer – 24. 12. 2012
Nový ev. kostol, Legionárska ulica 6
14.30 h služby Božie s vystúpením spevokolu (Martin Šefranko)
16.30 h služby Božie (Boris Mišina)

Služby Božie na 1. slávnosť vianočnú – 25. 12. 2012
Nový ev. kostol, Legionárska ulica 6
8.30 h služby Božie (Ján Grešo)
10.00 h služby Božie (Martin Šefranko)
17.00 h služby Božie (Boris Mišina)

Služby Božie na 2. slávnosť vianočnú – 26. 12. 2012
Nový ev. kostol, Legionárska ulica 6
8.30 h služby Božie (Martin Šefranko)
10.00 h služby Božie s Večerou Pánovou (Boris Mišina)
17.00 h služby Božie (Ján Grešo)

Služby Božie v nedeľu po Vianociach – 30. 12. 2012
Nový ev. kostol, Legionárska ulica 6
8.30 h služby Božie (Boris Mišina)
10.00 h služby Božie (Ján Grešo)
17.00 h služby Božie (Martin Šefranko)

Služby Božie na Starý rok – 31. 12. 2012
Nový ev. kostol, Legionárska ulica 6
16.30 h služby Božie (Ján Grešo)

Služby Božie na Nový rok – 1. 1. 2013
Nový ev. kostol, Legionárska ulica 6
8.30 h služby Božie (Martin Šefranko)
10.00 h služby Božie (Boris Mišina); Večera Pánova bude po sl. Božích
17.00 h služby Božie (Ján Grešo)

Ste srdečne vítaní!

Zoznam priložených súborov:
[ SB_vian2012_Legionarska.doc ]

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.