V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Zriadenie troch nových evanjelických cirkevných zborov v Bratislave schválené

Presbyterstvo Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ZD ECAV) na Slovensku na svojom rokovaní 28. novembra 2012 vo Zvolene schválilo zriadenie nižšie uvedený troch nových cirkevných zborov v Bratislave k 15. decembru 2012:

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Dúbravka,
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska,
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto.

Presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku zároveň vyslovilo súhlas so zrušením pôvodného Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava k 15. februáru 2013.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.