V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Informácie o Domove dôchodcov v Evanjelickom dome starostlivosti (býv. ev. nemocnici) na Partizánskej ul. v Bratislave.

Rozhovor s Mgr. Beátou Dobovou – riaditeľkou Strediska evanjelickej diakonie v Bratislave

Sestra riaditeľka, čo je nové v SED BA od Vášho nástupu do funkcie?
Každým dňom sme bližšie k reálnemu otvoreniu – k prijímaniu klientov do nášho zariadenia. Veľmi sa tešíme novým posteliam, ktoré nám poslala Nemecká evanjelická diakonia. Sú plne elektricky polohovateľné. Taktiež sa nám podarilo zariadiť dve vzorové izby – aby si záujemcovia mohli predstaviť štýl akým budú izby zariadené. Rozhodli sme sa investovať do nového nábytku, ktoré si toto novo zrekonštruované prostredie žiada. Bude to nemalá investícia, ale chceme urobiť všetko preto, aby sa tu naši budúci klienti cítili príjemne. Sme si vedomí, že pre každého seniora, ktorý sa nasťahuje do nášho zariadenia, to bude veľká zmena v živote – preto chceme vytvoriť také prostredie, v ktorom sa budú cítiť naši seniori čo najlepšie. Samozrejme, aby sa seniori v našom Domove cítili dobre, nezáleží len od nábytku – fyzického prostredia, ale aj od ľudí, ktorí im budú nápomocní. Počas uplynulých 2 mesiacov sme sa rozprávali s desiatkami záujemcov o zamestnanie v našom zariadení. Chceme, aby ľudia, ktorí budú v zariadení pracovať, milovali ako ľudí, tak aj Pána Boha. Aby svoju prácu nebrali len ako prostriedok k zárobku, ale aj ako svoje životné poslanie. Veríme, že sa nám podarí s Božou pomocou a múdrosťou vybrať ten správny tím ľudí.
Možno nie každému sa dostala informácia, že 9. 12. 2012 sme mali v zariadení Deň otvorených dverí. Privítali sme približne 70 ľudí, ktorí mali osobný záujem sa porozprávať o podmienkach prijatia do zariadenia. Každého, komu nevyhovoval tento termín a má záujem zistiť bližšie informácie radi privítame v našej kancelárii a osobne sa porozprávame. Chceme Vás poprosiť, aby ste nás vopred kontaktovali a dohodli si termín na telefónnom čísle: 0907 830 684 (Beáta Dobová).


Kedy môžeme očakávať spustenie Domova dôchodcov do prevádzky?
Tento dátum ešte presne nepoznáme. Predpokladáme však, že naše zariadenie otvoríme v priebehu februára, marca 2013. Existujú ešte nejaké externé formality, ktoré nevieme ovplyvniť či urýchliť, ako napríklad registrácia zariadenia do siete Domovov sociálnych služieb na VÚC a pod. Robíme však všetko preto, aby sme mohli čo najrýchlejšie otvoriť svoje dvere a prijať prvých obyvateľov. Do konca roku budeme mať aj svoju webovú stránku na ktorej budeme pravidelne informovať záujemcov o aktuálnej situácii (www.sedbratislava.sk) .

Aký je postup pri prihlasovaní sa klientov?
Každý senior má právo uchádzať sa o miesto v našom zariadení. Postup, ako k nám prísť sa môže zdať komplikovaný, ale veľmi radi každému všetko osobne vysvetlíme. Cesta k nám vedie cez Bratislavský samosprávny kraj na Sabinovskej ulici 16, kde treba podať 2 žiadosti na Úrade BSK:
A. „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ (tlačivo 1) spolu s vyplneným „Lekárskym nálezom“ (tlačivo 2) s prislúchajúcimi kópiami lekárskych odborných vyšetrení a v nadväznosti na vyššie uvedené tlačivo (po rozhodnutia o odkázanosti občana na sociálnu službu nadobudne právoplatnosť) si žiadateľ podá
B. "Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby" (tlačivo 3)
Tlačivá (vzor č.1, 2, 3 a 4) nájdete:
na internetovej stránke www.bratislavskykraj.sk na podstránke Sociálne služby poskytované samosprávnym krajom alebo
priamo na Oddelení posudkovej činnosti Úradu BSK, číslo dverí 009 a 024 (počas stránkových dní), alebo u informátora vo vstupnej hale Úradu BSK (počas stránkových aj nestránkových dní)
Ešte raz chceme zdôrazniť, že každému záujemcovi veľmi radi osobne poradíme a aj pomôžeme pri vybavovaní týchto formalít.


Aký je postup pri prihlasovaní sa záujemcov o prácu v Domove?
Personálne obsadenie v našom zariadení je nasledovné: 1 hlavná sestra, 4 zdravotné sestry/bratia, 12 opatrovateliek, 1 sociálna pracovníčka/ psychologička, administratíva, žehlenie, pranie, upratovanie, recepcia. Na miesto zdravotných sestier a opatrovateliek stále hľadáme záujemcov. Každý, kto má záujem, sa môže s nami kontaktovať na adrese: beata.dobova@gmail.com, alebo na telefónnom čísle 0907 830 684. Dohodneme si osobné stretnutie a porozprávame sa o možnostiach spolupráce.

Na záver by sme Vás chceli veľmi pekne poprosiť o modlitby za úspešný štart nášho zariadenia, za správny výber pracovníkov. Taktiež veľmi radi prijmeme Vaše dary, ktoré použijeme na nákup nábytku a zariadenie. Náš účet má názov: Stredisko Evanjelickej diakonie Bratislava, číslo účtu: 4016735915/7500 .

Zoznam priložených súborov:
[ rozhovor_s_B_Dobovou_riaditelkou_SED_BA.doc ]

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.