V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Služby Božie vo Veľkom a Malom ev. a. v. kostole na Panenskej ulici počas vianočných sviatkov

24.12.2012
VK - 14.30 Hlačoková
VK - 16.30 Polcková
MK - 15.00 Muntág - nemecké
MK - 16.00 Hlačoková - maďarské

25.12. 2012
VK - 9.30 s VP Hlačoková
MK - 8.15 s VP Batka
MK - 11.00 s VP Hlačoková
MK - 17.00 Polcková

26.12.2012
VK - 9.30 Polcková
MK- 8.15 Polcková - nemecké
MK - 11.00 Hlačoková - maďarské
MK - 17.00 Ábel

30.12.2012
VK -9.30 Hlačoková
MK - 8.15 Polcková - nemecké
MK - 11.00 Hlačoková - maďarské
MK - 17.00 Polcková

31.12.2012
VK - 16.30 Hlačoková
MK - 14.00 Hlačoková - maďarské
MK - 15.00 Polcková - nemecké

1.1.2013
VK - 9.30 Polcková
MK - 8.15 Polcková - nemecké
MK - 11.00 Hlačoková - maďarské
MK - 17.00 Hlačoková

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.