V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Výročný zborový konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava, dcérocirkev Konventná a Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto 9. februára 2013 o 9. 30 – Veľký kostol na Panenskej ulici

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava, dcérocirkev Konventná zvoláva výročný zborový konvent na sobotu 9. februára 2013. Konvent sa uskutoční so začiatkom o 9.30 hod. vo Veľkom kostole na Panenskej ulici.

Registrácia účastníkov konventu sa začne o 9.00 hod.

Programom výročného zborového konventu bude:
Správa o duchovnom živote Dcérocirkvi Konventná za r.
Správa o hospodárení Dcérocirkvi Konventná za r. 2012
Správa o kontrole hospodárenia Dcérocirkvi Konventná účtovného roku 2012
Schválenie rozpočtu CZ ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto na rok 2013

Všetky dokumenty nájdete v priečinku DOKUMENTY na www.ecavba.sk, alebo na farskom úrade na Konventnej 11. Textovú časť správy o hospodárení až vo štvrtok 7.2.2013.

Tento výročný a zároveň záverečný konvent uzavrie činnosť doterajšieho Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Dcérocirkvi Konventná a zároveň bude úvodom pre činnosť a pôsobenie nového Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto. Pozývame všetkých členov nášho zboru Bratislava Staré Mesto. Veľký kostol bude vykúrený, bude zabezpečené pohodlie vo forme občerstvenia a prístupu k toaletám.

Mgr.Anna Polcková, predsedajúca farárka
Ing. Stanislav Gajdoš, zborový dozorca

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.