V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Evanjelium stromov - Tip na múdre, zbožné a poučné čítanie

Na sklonku roku 2007 vydala Evanjelická základná škola v Martine knižný titul EVANJELIUM STROMOV V MOŠOVSKOM ZIMNOM PARKU. Kniha obsahuje 13 hutných úvah v Pánovi zosnulého evanjelického farára Jána Bohdana Hroboňa. Už názvy niektorých z nich sami o sebe podnecujú k uvažovaniu (Aj náš park má svoju Golgotu; Nezabudni na svoj zázračný sen!; Ranené stromy – ranení ľudia; Park je svedkom aj učiteľom). Nemenej podnetný je obsah Hroboňových zamyslení. Autor v nich vyslovuje cenné myšlienky a tiež nastoľuje závažné otázky: „Nasledovanie pre strom je jeho rast. Do výšky, aj do mohutnosti. Robí to nesmierne vytrvalo, skromne, často s veľkou námahou.“ (S. 27) „Každý z nás by mal byť malým chrámom na chválu Božiu, alebo stromom, ktorý načas vydáva svoje krásne ovocie.“ (S. 41) „Kvalita spoločenstva sa neposudzuje podľa toho, aké majú možnosti a čo si môžu dovoliť jej superšpičky, ale podľa toho, ako je postarané o tých najodkázanejších. Kvalita cirkvi určite.“ (S. 53) „Na všetko možno mať inštitúcie. Môžu dobre fungovať, byť aj cenovo prístupné. ... Desím sa však chvíle, keď všetky prejavy lásky budú zinštitucionalizované.“ (S. 64) „Čo bude s ľuďmi, keď nám už nič nebude sväté?“ (S. 67)
Úvahy vznikli počas prechádzok J. B. Hroboňa v parku v Mošovciach – v obci, v ktorej býval na dôchodku. Tematicky sa dotýkajú vzťahu Boh – človek, vzťahov medziľudských (odpustenie, vzájomnosť, znášanlivosť, spolupráca) ľudského utrpenia i skutočných hodnôt („Celebrita nie topmodelka, ani multimilionár, ale napríklad tá zohnutá vetchá starenka, ktorá sa v živote nanosila veľmi veľa krížov. Aj za seba, aj za iných.“ S. 28), ako aj vzťahu človeka k Božej prírode. Autorove zamyslenia sú doplnené niekde biblickými textami alebo inými citátmi (M. Balabána, piesňou Spoj nás v jedno, Pane; básňou D. Rausa) a osobitný význam majú čiernobiele fotografie stromov Jozefa Blizniaka ml. Tieto neslúžia iba ako ilustrácie, ale priamo korešpondujú s obsahom Hroboňových úvah. Publikácia má 88 strán. Vyšla v tvrdej väzbe, na ktorej tmavohnedom pozadí kontrastuje zlatistá signatúra autora. Prebal knihy má farbu kôry stromov. Na jeho rube sú stromy tvoriace kríž, ktorým, zvlášť na sklonku života, prešiel – dnes už zvečnelý martinský farár. Predná časť prebalu knihy obsahuje popri portréte autora veľké zlatisté litery: Ján Bohdan Hroboň. Je tom kus symboliky – J. B. Hroboň sa vskutku zlatými písmenami zapísal do histórie nielen cirkevných zborov v ktorých pôsobil, ale aj ECAV na Slovensku ako takej. Hoci nemal doktorát (a čestný by si nepochybne zaslúžil), stal sa učiteľom mnohých. Široký záber jeho činnosti ev. farára a prednášateľa na Biblickej škole a Žilinskej univerzite približuje životopis z pera Jána Hroboňa (syna) a nekrológ Miloša Kovačku. V ňom – navzdory príznačnej kovačkovskej literárnej kvalite i skvelej Kovačkovej charakteristike osoby a úsilia J. B. Hroboňa, si treba na s. 6 poopraviť dátum verejnej diskusie v martinskej Biblickej škole: konala sa nie 9.11. 2006, ako je uvedené, ale 7.11. 2005. Záver knihy dopĺňa list J. B. Hroboňa, ktorý písal koncom r. 2005 z nemocnice počas svojej ťažkej choroby, ako aj spomienkové texty Pavla Smetanu, Jozefa Kulačíka a Štefana Hríba, ktorými menovaní reagovali na Hroboňov „návrat k Otcovi“ v januári 2006.
Kniha o evanjeliu stromov v zimnom parku v Mošovciach vyšla pred Vianocami. Jej pekné – priam reprezentatívne vyhotovenie i fakt, že hneď za slovenským textom nasleduje aj preklad do angličtiny (Alžbeta Derjánová, George Madsen) i nemečiny (Mária Hroboňová, Walter Gölz, Anna Fraňová) jej dali dobrý predpoklad stať sa nielen darčekom pod stromček, ale aj vhodným darom pre domácich i zahraničných návštevníkov našich cirkevných zborov. Veď múdrym, zbožným a poučným čítaním od muža viery, ktorý dozrel v utrpení, by nemal byť nik sklamaný.

Kniha Evanjelium stromov je za 249,-Sk k dostaniu na FU Konventná 11.

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.