V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Kto si, Adam? Boží príbeh s ľuďmi

Jedna anekdota hovorí o rozdieloch medzi vedcami: kým Američan je v stave napísať na 400 stranách kompletnú „Zoológiu“, Švédovi sa na rovnakom počte strán podarí zostaviť len „Úvod do zoológie“ a Nemcovi to na uvedenom rozsahu vydá iba na „Úvod do umývania slona“... .
Hoci kniha Kto si, Adam? Boží príbeh s ľuďmi (vydal Tranoscius, Liptovský Mikuláš v r. 2008) pochádza z pera Nemca, čitateľ sa nemusí obávať rozvláčnosti. Jej autor, teológ Siegfried Kettling, v publikácii na malom priestore (171 strán) majstrovsky prináša množstvo cenných myšlienok. Pôvodne zazneli na kurzoch, ktorých názvy: „Biblia aktuálne“, „Teológia pre neteológov“, „Školenia pre dobrovoľných spolupracovníkov“, naznačujú cieľ publikácie. Autor uvádza, že „kniha nechce ponúknuť nič obsahovo nové („originálne“) ani nič metodicky zvláštne („výnimočné“). Chce – snáď aspoň trocha zaujímavo a pútavo – rozprávať o Tom, ktorý nás nesie.“ Kettlingovi sa to nepochybne podarilo. Jeho reč je plná názorných príkladov („Naša viera nie je bakuľa pre slabosť staroby, ale smerovník ukazujúci na Božiu budúcnosť“ /str. 128/; „Vzkriesenie Ježiša znamená: Boh hovorí áno k Ježišovmu umieraniu za nás, ratifikuje zmierenie“ /126/; „Hriech je ... aj zbožný trik, pri ktorom má hrať Boh prvé husle, ktoré my dirigujeme“ /54/). Autor sa nevyhýba provokačným myšlienkam: „Kto bol už raz skutočne chorý, dobre vie akú hodnotu má zdravie. Napriek tomu je veta: „Hlavne zdravie“ – bezbožná. Je démonické, ak sa vyberie len tento sektor a človek je vnímaný len ako kus biológie“ /28/). Príbehy, ktorými ilustruje dej, len ťažko vymiznú z pamäti. Spomeňme z aspoň niektoré z nich: O slobode – Herkules na rázcestí /s. 39/, o pohoršení a výsmechu kríža – Alexamenos vzýva svojho boha /78/, o zástupnej obeti – Šemil prijíma trest namiesto svojej matky /s.80/, o evanjeliu – víťazné posolstvo maratónskeho bežca /107/, či interpretáciu Picasovej kresby: Ježiš – nezvyčajný toreádor /s. 100/, Kettlingova snaha o pútavosť nie je lacným populistickým ťahom. Autor píše kvalifikovane. Dôsledne poukazujúc na vzkrieseného Krista ponúka fundovanú nádej (šek je krytý /122/). Vie potešiť ako srdce, tak aj intelekt. Nepodáva iba suché učenie, ale oslovuje čitateľa tak, aby rozumel, že dejiny spásy sú aj jeho vlastným príbehom. Neraz cituje Luthera (napr. str. 131: „Kristus a ja – spolu sme „koláč“. Ako prísady sme boli samostatní, ale teraz sme spolu zmiešaní, spolu upečení, sme neoddeliteľní. ... Čo platí o Ňom, platí aj o mne.“) Je mu vlastný humor: „Človek chce byť „ako Boh“ – a objavuje sa ako nudista!“ /62/). Vie sa pohrať so slovami a čitateľa až prekvapuje, čo možno vyťažiť z pôvodného obsahu pojmov (futúrum – advent /156/, ambivalencia – frustrácia /69/, rezignácia – re-signovať /159/.
Navzdory tomu, že od prvého vydania tohto knižného titulu (v nemčine) uplynulo už 30 rokov, posolstvo diela nestratilo na aktuálnosti. Populárnym spôsobom podané učenie o Bohu a o človeku (teológia a antropológia) má mnoho čo povedať aj súčasnému čitateľovi. Osobitne je to zrejmé v statiach o slobode, o teoretickom a praktickom ateizme, o 7 smrteľných hriechoch moderného človeka, o dosahu Veľkej noci či etike adventu.
Formálne je táto kniha vreckového formátu rozdelená na 6 kapitol: I. Človek – Boží tvor; II. – III. Človek – Boží rebel: A) Odpadnutie od Boha; B) Následky odpadnutia od Boha; IV. Muž na kríži; V. Skutočne vstal z mŕtvych; VI. Budúcnosť – čo nastane alebo čo príde? Pripojený je zoznam literatúry. Ako súci učiteľ popretkával Kettling knihu grafickými znázorneniami, exkurzmi a zhrnutím každej kapitoly. Obálka s reprodukciou obrazu Leonarda da Vinciho „Vitruviova figúra“ sčasti kopíruje nemecký originál publikácie, avšak je farebnejšia, pútavejšia a tiež opatrená záložkou. Pôvodný nemecký titul Wer bist du, Adam? Gottes Geschichte mit den Menschen (R. Brockhaus Verlag, Wuppertal und Zürich) vyšiel v r. 1978 a do slovenčiny ho podľa 3. vydania (Taschenbuchauflage 487) z r. 1993 preložil Daniel Midriak.
Kettlingove knihy patria v Nemecku k hojne vydávaným a autor má „na konte“ vyše desiatky titulov. Veríme, že tento jeho prvý vydaný v slovenčine, sa stretne s priazňou našich čitateľov rôznych generácií. Prečítať si brožúru nezaberie mnoho času, avšak jej obsah bude v človeku ešte dlho rezonovať. Vďaka plastickosti, s akou autor približuje vzťah Boha a človeka, aj neučený v teológii mnohému z nej porozumie a vďaka hĺbke Kettlingových myšlienok nebude ani intelektuál sklamaný.
Popri zážitku z kvalitného čítania prináša kniha aj ďalší úžitok: čitateľ jej kúpou prispieva na Evanjelickú špeciálnu základnú školu internátnu pre hluchoslepé deti v Červenici.

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.