V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
ČÍTANIE (NIELEN) NA VIANOCE

Tak by sa dala charakterizovať útla kniha Najkrajší príbeh na svete – vianočné príbehy pre vnímavú dušu (94 strán formátu A5). Z jedenástich poviedok rovnakého počtu autorov ju zostavil Wolfgang Bernsdorf. Z nemeckého originálu nazvaného Die schönste Geschichte der Welt ju preložil Tomáš Gáll a vydalo vydavateľstvo ViViT Kežmarok pre Evanjelizačnú sekciu Vnútornomisijného výboru ECAV na Slovensku.

Všetky poviedky sa týkajú Vianoc. Napriek citlivosti s akou ich autori napísali sa nevyhýbajú ani tvrdej realite, keď sa dotýkajú tém ako neporozumenie v manželstve a rodine, závisť, nezvládnutie výchovy, odcudzenie sa, kriminalita. Na druhej strane sa podčiarkujú krásne skutočnosti, akými sú obnovenie manželskej lásky, zmierenie, prajnosť, porozumenie zmyslu Vianoc. Kniha nie je ťažkým čítaním, no ani plytkým – povrchným. Autori sa príbehmi dotýkajú ľudského vnútra. Čitateľ je konfrontovaný s vlastným vzťahom k blížnym a smerovaný k pravému významu Vianoc – k Ježišovi Kristovi, k Jeho prijatiu. Navzdory tomu, že publikácia neopisuje slovenské, ale nemecké prostredie, možno ju i slovenskej čitateľskej obci srdečne odporúčať ako čítanie nielen na Vianoce. Hoci sa poviedky vracajú do časov z nám vzdialenejšej doby, nie je to útek do nostalgie, ale návrat k hodnotám, ktoré majú trvalú platnosť. Kto poviedky číta s vnímavou dušou, má väčšiu šancu, že sa mu podarí preniesť poučenie z tejto publikácie z „hlavy do srdca“ – do života. Ak sa tak stane, potom Vianoce neskončia uplynutím druhého vianočného sviatku, ale kus Vianoc – onen Najkrajší príbeh – budeme zažívať aj počas všedných dní. Práve o autorom poviedok v tejto knihe ide.

Niekoľko citátov z publikácie Najkrajší príbeh na svete:
„Človek je pohanom a nevie to tom“.
„Závisť ma zaslepila. Odpusť mi, bola to najväčšia hlúposť môjho života, ktorou som najviac ublížila sama sebe, pretože ma deväť rokov oberala o každú radosť.“
(Vianočné) „pohľadnice. Nie je to každodenná povinnosť, ale čas venovaný iným.“
„Často jedine zo vzájomného porozumenia vyrastá sila, ktorá pomáha niesť ťažký údel.“
„Práve teraz, na Štedrý večer, ho dedinčania prijali do svojho spoločenstva. Znova sa stal človekom medzi ľuďmi. A to bol ten najkrajší vianočný dar.“
„Smieť darovať je výsada. Túto výsadu má iba ten, kto spozná v dare Vianoc veľký Boží dar: Mne sa narodil Spasiteľ. Kto si to uvedomuje, vyjadruje radosť z toho tak, že ju prenáša aj na iných.“

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.