V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
imgDO VAŠEJ POZORNOSTI - Keď chýbajú slová (kniha modlitieb)

Keď chýbajú slová (kniha modlitieb) – prispeli do nej všetci zboroví farári nášho cirkevného zboru i viacerí jeho neordinovaní členovia a pracovníci. Obsahuje 313 modlitieb na sviatok i „piatok“, ktoré sú rozdelené do dvanástich kapitol. Publikácia nechce a nemá nahradiť modlitby formulované slovami čitateľov. Najmä pre situácie či obdobia, keď človeku vo viere dochádza dych – keď chýbajú slová, však na „rozdýchanie“ modlitebného života môžu pomôcť práve modlitby napísané inými. Môžu zabrať aj ako antisklerotikum – prostriedok proti zabúdaniu na to, čo vo víre dní ľahko uniká našej pozornosti. Vo IV. kapitole sú modlitby vhodné pre prípravu k spovedi a Večeri Pánovej, v IX. pre ľudí v trápení a chorobe. Práve pri stretnutiach s nimi nám často chýbajú slová. Tu môže byť kniha modlitieb veľmi vhod. Publikáciu vydalo vo februári 2009 evanjelické vydavateľstvo Tranoscius, má 288 strán, brožovanú väzbu a stojí 4, 80 € (144, 60 Sk). K dispozícii je na Ev. farskom úrade Konventná 11 a v predajniach Jonatán (Legionárska ul.) a Reformata (Palisády).

Rozhovor o knihe modlitieb
(Na otázky redakcie Evanjelického Posla spod Tatier odpovedal Martin Šefranko.)

1. Ste zostavovateľom knihy modlitieb Keď chýbajú slová. Autorov i tém je v nej mnoho. Mohli by ste knižku predstaviť?
Zbierka obsahuje 313 modlitieb na sviatok i „piatok“. Väčšina modlitieb pochádza zo srdca i pera ordinovaných aj neordinovaných členov našej ECAV. Predsa, Kristova cirkev je širšia ako hranice ECAV na Slovensku. Spolu s nami, slovenskými evanjelikmi, do nej patria aj kresťania iných vierovyznaní či kresťania žijúci za hranicami našej vlasti. Preto sú do knihy zaradené aj modlitby autorov z iných cirkví i krajín, najmä z Česka a Švédska. Cirkev tvoríme my, žijúci, ale do oslávenej cirkvi patria aj tí, ktorí nás vo viere už predišli do večnosti. A tak je jedna kapitola knihy venovaná aj modlitbám od už nežijúcich autorov.
Modlitby sú rozčlenené do dvanástich kapitol: I. Začiatok, obnova (Nový rok, ráno, budúcnosť, narodeniny, odpustenie); II. Ako dobre že máme jeden druhého (cirkev, priatelia, učitelia, tí, ktorí nás viedli a vedú); III. Blízki i vzdialení blížni (manžel/ka, deti, rodičia, súrodenci; spoločnosť, svet – služba kresťanov v ňom); IV. Zrkadlo (10-tich Božích prikázaní); V. Vôľu k dobrému mám... (Rímskym 7,18 – 19); (pokušenie, prehry, pády) VI. Medzi štyrmi očami (dôverne s Bohom); VII. Podnes oslovujúce (modlitby starších generácií); VIII. Občerstvujúce stanice uprostred všedných dní (nedeľa, sviatky /Vianoce, Veľká noc, svätodušné sviatky.../, dovolenka); IX. Dávaš silu ísť ďalej (nedorozumenia, sklamania, utrpenie, choroba, smrť, večnosť); X. Made by God (Božie dielo, príroda; to, čo Boh koná cez ľudí); XI. Vo víre všedného dňa (na cestách, práca, podnikanie, internet); XII. Čo by kresťanom nemalo chýbať (vďačnosť, oslava Boha). Úvodné stránky jednotlivých kapitol sú ilustrované fotografiami.

2. V čom sa líši od iných modlitebných knižiek, napríklad Modlitieb Pánových svedkov, Duchovnej studnice života...?
Kniha Modlitby Pánových svedkov je vzácnou zbierkou, v ktorej sa modlitby dopĺňajú s denným čítaním Biblie. Biblia k tejto knižke neodmysliteľne patrí, lebo Modlitby Pánových svedkov obsahujú plán pre každodenné čítanie Písma svätého zo Starej i Novej zmluvy a modlitbu na každý deň i na centrálne sviatky cirkevného roku. Tiež ilustrácie kresťanských symbolov a ich vysvetlenie. V mladosti som túto knihu s duchovným úžitkom používal a vrelo ju odporúčam.
V Duchovnej studnici života nájdeme modlitby na ráno i večer pre všetky dni v týždni, tiež modlitby pri nedeľných a sviatočných službách Božích ako aj v najrozličnejších situáciách života. Túto rokmi overenú publikáciu zostavil Eliáš Mlynárových v r. 1702 ako učebnicu modlitby pre najširšie vrstvy evanjelického ľudu Božieho. Je určená na viacnásobné používanie počas každého dňa.
Kniha Keď chýbajú slová – ako napovedá už jej titul – nechce a nemá nahradiť modlitby formulované slovami čitateľov. Nemá ambíciu byť učebnicou vzorových modlitieb, o ktorých, keď si ich ľudia prečítajú, povedia: Takto pekne sa ja pomodliť nikdy nedokážem; nech sa namiesto mňa modlí brat farár... K úlohám farárov nepochybne patrí modliť sa za cirkev, za ľudí, no nie namiesto nich. Namiesto iných nemôžeme ani dýchať, ani jesť, ani spať. Ak by boli na kolenách iba farári (t. j. ak by sa v cirkvi modlili iba oni), potom sa ľahko môže stať, že na kolená čoskoro padne celá cirkev – že to s ňou nedopadne dobre. Modlitby, ktoré zbierka Keď chýbajú slová obsahuje, zámerne nie sú zakončené s „Amen“. Je to výraz pozvania, aby človek, ktorý sa modlí, pripojil k formuláciám modlitieb zaznamenaných v tejto knihe aj vlastné slová. Iba niektoré modlitby v knihe sa viažu na biblický text, väčšina na tú – ktorú konkrétnu situáciu. Autorov je vyše 80, čo nie je málo, no v porovnaní s Modlitbami Pánových svedkov ide o nižší počet. Ďakujem všetkým, ktorí sa na vzniku knihy podieľali. Oproti Duchovnej studnici je knižka písaná súčasnejším jazykom, texty modlitieb sú kratšie. Kniha síce nebola zostavená so zámerom, aby ju čitateľ používal denne (ako Duchovnú studnicu), no zakázané to nie je. Nová kniha modlitieb prináša aj témy, na ktoré v našich modlitbách neraz zabúdame.

3. Komu je kniha modlitieb určená? Jestvuje nejaký návod na jej čítanie?
Dospelým čitateľom a to najmä pre situácie, či obdobia, keď človeku vo viere dochádza dych – keď chýbajú slová. Vtedy na „rozdýchanie“ modlitebného života môžu pomôcť práve modlitby vyslovené – napísané inými. Modlitby v knihe môžu pomôcť aj ako antisklerotikum – prostriedok proti zabúdaniu na to, čo vo víre dní ľahko uniká našej pozornosti. Neraz naše modlitby krúžia len okolo seba, vlastných starostí, túžob a potrieb a je mnohé, za na čo v modlitbách nepamätáme. Kniha chce aspoň čosi z toho pripomenúť. Rozličné témy, ktoré táto zbierka modlitieb prináša, mienia byť inšpiráciou – podnetom k sústredeniu sa aj na to a na tých, čo/ktorých v našich modlitbách ľahko strácame zo zreteľa. Návod na čítanie? Odporúčam pozorne si prečítať celú knihu, oboznámiť sa s jej textami a k modlitbám, ktoré čitateľov oslovia, hovoria do ich situácie, sa vracať. Vo IV. kapitole sú modlitby vhodné pre prípravu k spovedi a Večeri Pánovej, v IX. pre ľudí v trápení a chorobe. Práve pri stretnutiach s nimi nám často chýbajú slová. Tu môže byť kniha modlitieb veľmi vhod.

4. Za čo by sme sa dnes mali modliť?
Tém je veľa. V súčasnej ekonomickej kríze sa učíme viac si vážiť možnosť práce.
Dôležitou témou je aj stabilita manželstva a rodiny. Predsa najviac by sme sa mali modliť o Ducha Svätého, aby medzi nami pôsobil a my sme boli Jeho pôsobeniu otvorení. Duch Svätý totiž spôsobuje, že rozumieme výzvam Písma svätého, On v nás pôsobí živú vieru, bez ktorej nie je možné páčiť sa Bohu. Kde je živá viera, kde žijeme podľa Kristovho Ducha, tam sa to odráža aj na kvalite vzťahov medzi ľuďmi. Tam nebudeme ľahostajní k utrpeniu blížnych, nebude nám jedno, akú máme vládu, kam smeruje svet, nebudeme zakopávať hrivny, ktoré nám Pán Boh zveril.

5. Čo nám v modlitebnom živote chýba?
Neraz chýba sám modlitebný život. Vidieť to na tom, že v našej cirkvi sa nezachovávanie Pánovho dňa stalo záležitosťou väčšiny. Konáme až príliš z vlastných síl a uniká nám, že bez Božieho požehnania sú márne naše namáhania – v rodinách, v spoločnosti, v cirkvi.
Jestvuje aj opačný extrém, keď sa modlitba zamieňa za množstvo slov a chýba porozumenie, že Pánovou odpoveďou na naše prosby sme neraz my. Povedzme keď učeníci prosili Ježiša, aby rozpustil hladné zástupy, povedal im: Vy im dajte jesť. Modlíme sa: Príď kráľovstvo Tvoje, ale neprihlásime deti na náboženstvo v škole... C. S. Lewis hovorí: „Boh nerobí sám nič, čo môže zveriť bytostiam, ktoré stvoril.“

6. Čo k modlitbe treba?
Modlitba nepotrebuje ani pas, ani vízum. Žiadne dvere pre ňu nie sú zatvorené. Treba k nej vieru bez pochybovania (Jk 1, 5 – 8), nesebeckosť, pravdivosť (Jk 4, 3 a J 4, 24) a ducha vďačnosti (1 Tes 5,18) a to, aby Ježišove slová zostávali v nás (J 15, 7). Modlitba nie je bižutériou – ozdobou kresťanovho života, ale jeho „stavebným materiálom“. Pán Boh je ochotný počúvať nás stále (1 Tes 5, 17), má o nás permanentný záujem, nikdy nemá zapnutý „odkazovač“ či vypnutý „mobil“. Pred časom v populárnej piesni sa spievalo: „Kým vieš snívať, tak máš nádej.“ Iba snívať nestačí. Kým veríme Kristovi, tak máme nádej. Kým sa smieme a vieme modliť, máme nádej. A ak nám chýbajú slová, práve vtedy môže byť kniha modlitieb vítanou pomocou.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.