V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
imgLuděk Rejchrt: SLNKO SVIETI PRE VŠETKÝCH

Slnko svieti pre všetkých. Tak sa volá kniha evanjelického farára Luďka Rejchrta, ktorej slovenské vydanie pripravilo vydavateľstvo Equilibria a ilustrovala ju Zuzana Bačinská-Čajková. Plnofarebne ilustrovaná, 136-stranová publikácia v pevnej väzbe prináša zrozumiteľné, s aplikáciami pre osobný postoj k Božím pravdám podané rozprávanie z Biblie pre malé i veľké deti. Názvy kapitol: Boh nás vidí, Boh nás počuje, Boh s nami hovorí, Bohu na nás záleží, Boh nás má rád, napovedajú, že Božia láska, ktorá ako slnko svieti pre všetkých, je v strede posolstva tejto knihy. Knižný titul, ktorý poteší deti rôzneho veku je dobrým úvodom do Biblie pre detskú generáciu, no využiteľný je aj ako čítanka pri školskom vyučovaní náboženstva i vo voľných chvíľach. Autor doplnil text básničkami, ktoré pôsobia sviežo a sú obohatením knihy. Brat biskup VD Slavomír Sabol o publikácii napísal: „Ak chcete, aby Vaše dieťa malo od detstva do srdca vštepené duchovné hodnoty, potom ste siahli po správnej knihe.“ Knihu si môžete kúpiť na našich farských úradoch alebo si ju objednať na adrese: EQUILIBRIA, s.r.o., Poštová 13 , 040 01 Košice; knihy@equilibria.sk; tel.: 055/6233755. Kniha stojí 12,78 € (385,- Sk). Na: http://www.equilibria.sk/slnko sú k dispozícii náhľady na text i grafickú úpravu knihy aj objednávkový formulár. Knižný titul srdečne odporúčam.

Martin Šefranko

Luděk Rejchrt: SLNKO SVIETI PRE VŠETKÝCH
Rozprávanie z knihy kníh pre malé i veľké deti
(kniha vyšla v septembri 2009)

O B S A H
ÚVOD

BOH NÁS VIDÍ
AKO SA CHCEL JONÁŠ BOHU SCHOVAŤ
Kto je Boh?
AKO ĽUDIA STRATILI RAJ
Čo je to hriech?
O POTOPE A DÚHE
Čo je to viera?
O STAVBE OBROVSKEJ VEŽE
Kde býva Boh?

BOH NÁS POČUJE
AKO SA BOH ZĽUTOVAL NAD MESTOM NINIVE
Čo je to modlitba?
O SAMSONOVI
Kedy sa mám modliť?
O DANIELOVI
Ako sa mám modliť?
AKO SA MODLIL KRÁĽ CHIZKIJA
Vypočuje Boh každú modlitbu?

BOH S NAMI HOVORÍ
AKO BOH HOVORIL S ABRAHÁMOM
Ako Boh so mnou hovorí?
AKO BOH SKÚŠAL ABRAHÁMOVU VIERU
Môžem Bohu rozumieť?
O MOJŽIŠOVI
Pozná aj mňa?

BOHU NA NÁS ZÁLEŽÍ
NECHCEM SA S NIKÝM O TEBA DELIŤ!
Čo je to Desatoro?
NEDÁM SA VTESNAŤ DO TVOJICH PREDSTÁV!
Ako vyzerá Boh?
NEBUDEM TVOJÍM SLUŽOBNÍKOM!
Kto zneužíva Božie meno?
NEDOVOLÍM TI NA MŇA ZABUDNÚŤ!
Čo je dnes za deň?
NENECHÁM TVOJICH RODIČOV BEZ OCHRANY!
Prečo som sa narodil?
NESMIEŠ VZIAŤ ŽIVOT SVOJMU BLÍŽNEMU!
Prečo sa ľudia zabíjajú?
NEPATRÍ TI LÁSKA, KTORÚ SOM TI NEDAL!
Čo je to láska?
NEPATRÍ TI MAJETOK, KTORÝ SOM TI NEDAL!
Prečo na to doplatili ostatní?
NEBUDEŠ SVOJMU BLÍŽNEMU UBLIŽOVAŤ LŽOU
Čo je to lož?
NEBUDEŠ SI UBLIŽOVAŤ ZÁVISŤOU!
Prečo nemám závidieť?

BOH NÁS MÁ RÁD
AKO SA NARODIL SPASITEĽ
Kto je Spasiteľ?
AKO MUDRCI NAŠLI SVOJHO KRÁĽA
Čo je to INRI?
O JEŽIŠOVOM KRSTE A POKUŠENÍ
Ako vyzerá diabol?
AKO SI PÁN JEŽIŠ POVOLAL UČENÍKOV
Čo je to evanjelium?
AKO PÁN JEŽIŠ NASÝTIL ZÁSTUPY
Čo je to zázrak?
O UZDRAVENÍ POSADNUTÉHO
Prečo Pán Ježiš odchádza?
O VZKRIESENÍ JAIROVEJ DCÉRY

JEŽIŠ OŽIVUJE
Čo bude po smrti?
AKO SA PÁN JEŽIŠ ROZLÚČIL S UČENÍKMI
Čo je to Večera Pánova?
AKO PÁNA JEŽIŠA ODSÚDILI
Syn človeka alebo Syn Boží?
AKO PÁN JEŽIŠ ZOMREL
Prečo Pán Ježiš zomrel za druhých?
AKO PÁN JEŽIŠ VSTAL Z MŔTVYCH

JEŽIŠ ŽIJE
Kam išiel Pán Ježiš?
ZÁVER

Umenie sprostredkovať naratívnym spôsobom Božie posolstvo sa v dobe technického rozvoja vytráca. A predsa nie je nič úžasnejšie a na detskú dušu pôsobivejšie ako hovorený príbeh, ktorého sa dieťa stalo súčasťou. Autorovi tejto knihy sa podarilo podať biblické príbehy strhujúcim spôsobom rečou detí dnešnej doby. Ak chcete, aby sa Vaše dieťa stalo biblickým hrdinom viery a malo od detstva do srdca vštepené duchovné hodnoty, potom ste siahli po správnej knihe.
Mgr. Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Kniha je určená malým aj veľkým. Výborná čítanka na voľné chvíle i hodiny náboženstva. Sú v nej otázky, ktoré si kladieme. Príbehy, v ktorých môžeme zas a znovu objavovať hlboké pravdy, láskavé Božie vedenie, milujúcu Božiu ruku. A to potrebujeme všetci. Najmä deti. Dovoľme im prísť k Tomu, ktorý je milujúcim Otcom, obetujúcim sa Záchrancom, aby ich život bol prežiarený slnkom Božej milosti, aby ich život bol požehnaný.
Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu ECAV

Táto kniha je spracovaná formou rozprávania z Biblie. Jej obsah je dobre volený. Stará zmluva s dôrazom na 10 Božích prikázaní je veľmi žiadanou tematikou na knižnom trhu. Dobre spracovaná je aj Nová zmluva. Texty sú aj s aplikáciami pre osobný postoj k Božím pravdám.
Ing. Jozef Kováč, riaditeľ Detskej misie

Reč knižky je kultivovaná, príjemná a láskavá. Autor nás kapitolu po kapitole citlivo prináša svetlo do našej temnoty. Veľmi sviežo pôsobia básničky, ktoré dopĺňajú a obohacujú text. Skutočne by mohla byť učebnicou náboženstva na 1. stupni štátnych škôl. Dá sa veľmi pekne použiť v každom ročníku, pri rôznom stupni vedomostí žiaka, keďže je spracovaná viac tematicky, ako študijne chronologicky. Myslím, že je ideálna pre vyučovanie v zmiešaných triedach.
Mgr. Martin Kováč, evanjelický katechétalarge_img

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.