V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Ako si (ne)pokaziť život - Víkendovka UPC MOSTY v Budapešti

Univerzitné pastoračné centrum MOSTY má niekoľkoročné partnerstvo s podobným evanjelickým centrom v Budapešti. Preto sme tento semester pripravili pre našich spolupracovníkov a členov predĺžený prvomájový víkend v tomto blízkom a peknom meste. Využili sme aj kontakt na slovenský evanjelický cirkevný zbor v Budapešti, ktorý nám pomohol zabezpečiť vhodné priestory na bývanie a spoločenskú miestnosť v slovenskom kolégiu.
Vysokoškolský kaplán Peter Mozola mal v piatok biblický výklad na tému "Ticho v našich životoch". Hľadali sme odpoveď na otázku, prečo sa nám niekedy zdá, že Boh "mlčí", keď my by sme tak veľmi potrebovali počuť jeho hlas v rozličných situáciách a životných skúškach, v ktorých sme sa ocitli. Uvedomili sme si, že mlčanie je prirodzenou súčasťou Božej komunikácie s nami a že aj my sa potrebujeme učiť okrem hovorenia aj mlčať a počúvať, čo nám chce povedať Boží Duch cez Bibliu, skúsenosť, poznanie a druhých ľudí.
Na ďalšom spoločenstve v sobotu sme sa navzájom zdieľali, informovali o situácii na jednotlivých malých spoločenstvách a vyhodnocovali sme kvalitu a úspešnosť jednotlivých programov UPC MOSTY. Pozitívne sme hodnotili hlavne postupný rast členov v učeníckych malých spoločenstvách, ktoré sa stretávajú každý týždeň v utorok večer a ktoré navštevujú študenti, pracujúci a rodiny a tiež možnosť stretávať sa pravidelne na nedeľných Službách Božích v KLUBe 31, ktorý je súčasťou priestorou UPC MOSTY v Mlynskej doline.
V nedeľu doobeda paralelne so Službami Božími v Bratislave sme mali posledné spoločenstvo na tejto víkendovke, ktoré sme venovali poďakovaniu za uplynulý týždeň a Božie požehnanie, modlitbám za osobné životy našich blízkych a hlavne početnú skupinu študentov, ktorí nemohli byť s nami, pretože sa pripravujú na bakalárske alebo magisterské skúšky; rozoberali sme tému "Ako si pokaziť život", ktorú na základe evanjeliového príbehu o stratenom synovi, viedol kaplán Martin Balko. Diskutovali sme o tom, ako si niektorí ľudia okolo nás pokazili svoje vzťahy v rodine, z ktorej pochádzajú alebo ktorú si založili, ako si vedia ľudia pokaziť svoju profesionálnu kariéru a budúcnosť a ako sa dá zničiť spoločenstvo vzťahovo i duchovne. Chceli by sme sa vyvarovať deštruktívnemu správaniu vo svojich rodinách, prácach i v spoločenstve cirkvi a naopak žiť v zdravých rodinných vzťahoch, poctivo si robiť svoju robotu a prispieť k obnove nášho cirkevného zboru.
Z Budapešti sme si odniesli veľa príjemných dojmov a zážitkov. V slovenskom cirkevnom zbore sme sa stretli s veľmi milým privítaním zo strany pani farárky Hildy Gulácsiovej-Fabulyovej a celej jej rodiny, ale boli sme aj šokovaní, akým spôsobom komunisti za totality zdevastovali tento slovenský zbor a chrám, ktorý im násilne odobrali a protizákonne prerobili na tzv "športový kostol", z ktorého spravili telocvičňu pre rozličné alternatívne bojové umenia.
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Martin Balko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.