V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Opatrovateľská starostlivosť v domácom prostredí SIMEON pri Cirkevnom zbore ECAV Konventná 11

O nás
Táto opatrovateľská agentúra vznikla na základe potrieb starších občanov a je zameraná na poskytovanie služieb v domácom prostredí. Chce tak pomáhať seniorom a ich rodinám pri starostlivosti a zabezpečiť tak chod domácnosti.
Poskytovanie starostlivosti sa vykonáva na základe rozhodnutia konventu CZ a na základe rozhodnutia VÚC – sociálneho odboru v nadväznosti na štátny zákon 448/2008 o sociálnej starostlivosti a zákona 308/1991 o slobode náboženskej viery a náboženských spoločností, ktorý upravuje relevantná časť Cirkevného zákona 7/1997.

Opatrovateľstvo
Je to činnosť zameraná na sebaobslužné úkony, stravovanie, dodržiavanie pitného režimu, sú to úkony zamerané na telesnú činnosť a úkony starostlivosti o domácnosť. Tieto služby sú nemedicínskeho charakteru pre seniorov mobilných i imobilných za účelom asistencie pri bežnom režime dňa.

Doplnkové služby v sociálnej oblasti
nadštandartné výkony
advokácia
duchovno-pastierska starostlivosť

Cieľ
Chceme slúžiť všetkým bez rozdielov vierovyznania a národnosti. Naše služby sa zameriavajú aj na zabezpečenie vnútorných potrieb človeka na kresťanskom princípe lásky.

SIMEON nadväzuje na diakonickú činnosť ECAV na Slovensku, prostriedkami, formami a metódami účelového zariadenia. Využite naše služby a odporúčajte nás tým, ktorí ešte o nás nevedia.
Našim krédom pri práci je výňatok z Písma svätého – list Galatským 6,10 : „ A tak, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery.“

Podmienky
Vytvárame také podmienky pre rodinu opatrovaného, aby sme si získali vzájomnú dôveru , utužovanie vzťahu s rodinou a priateľmi, ktorých záujem je vítaný.
Máme vytvorený tím skúsených opatrovateliek, ktoré zabezpečia spokojnosť klienta. Našim záujmom je poskytovať služby na najvyššej úrovni.

Cenník
Cena za opatrovateľskú službu je: 1. h - 3,90 €, ďalšia hodina 3,70 €

Kontakt
Ev.a.v. farský úrad Konventná 11, 811 03 Bratislava, tel: 02/54 4130 31

Koordinátorka :
Eva Stohlová, mobil: 0911 274057, e-mail: eva@stohl.info

Riaditeľ a odborný garant :
Mgr. Ivan Sokola, mobil: 0910 655 152, e-mail: ivansokola@gmail.com

Žiadosť (tlačivo) na poskytnutie opatrovateľskej služby obdržíte buď priamo na Konventnej 11, alebo si ju môžete stiahnuť z internetu ako prílohu.

Naše IČO: 42259266
Číslo účtu: 2920869920/1100

Zoznam priložených súborov:
[ simeon_ziadost_o_OS.docx ]

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.