V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Dokumenty

03.02.2013>>Podklady pre výročný zborový konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava, dcérocirkev Konventná a Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto konaný 9. februára 2013
14.09.2012>>Podklady k Zborovému konventu dňa 16.9.2012
09.06.2011>>Dotazník pre kandidáta na presbytera v dcérocirkvi Konventná - súhlas s kandidovaním
15.05.2011>>Návrh štatútu cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava – dcérocirkvi Legionárska
13.05.2011>>Návrh štatútu cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava – dcérocirkvi Konventná
13.05.2011>>Návrh štatútu cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava – dcérocirkvi Dúbravka
06.03.2011>>Kňazská správa za rok 2010
03.03.2011>>Návrh štatútu cirkevného zboru pre rokovanie konventu 6.3.2011
17.02.2011>>Zoznam členov zborového presbyterstva
01.01.2011>>Štatistické údaje za rok 2010
01.04.2010>>SPRÁVA O ČINNOSTI CIRKEVNÉHO ZBORU EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA NA SLOVENSKU BRATISLAVA ZA ROK 2009
01.01.2010>>Štatistické údaje za rok 2009
18.04.2009>>Interná smernica CZ BA 1 / 09
Odovzdávanie písomností do registratúrneho strediska („archív“) CZ ECAV BA
20.01.2009>>Z rozlúčky s Milanom Rúfusom vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave
27.12.2008>>Výročná kňazská správa za rok 2008
26.12.2008>>Správa nezávislého audítora
20.11.2008>>Vyhlásenie predsedníctva Cirkevného zboru ECAV Bratislava k činnosti o. z. Kolosseum
31.03.2008>>Výročná kňazská správa za rok 2007
02.12.2007>>Uznesenia schválené mimoriadnym zborovým konventom
11.05.2007>>Výsledky volebného konventu z 29.4.2007
27.04.2007>>Predbežná správa audítora pre CZ ECAV
04.04.2007>>Kandidáti na presbyterov pastorálny obvod Nový kostol
31.03.2007>>Kandidáti na členov zborového presbyterstva pastorálny obvod Veľký kostol
19.03.2007>>Výsledky volebného konventu CZ ECAV na Slovensku Bratislava, konaného dňa 18. marca 2007 pri voľbách na funkciu zborových farárov

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.