V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Fotogaléria

40. výročie obnovenia činnosti mládeže a biblických hodín v našom cirkevnom zbore

V dnoch 19.-22. júna sa konalo podujatie pri 40. výročie započatia biblických hodín a stretávania ev. mládeže v Bratislave.

Prvá časť podujatia, na ktorej sa zúčastnilo vyše 65 bratov a sestier z rozličných cirkevných zborov na Slovensku, ale aj v Českej republike, sa uskutočnila v Častej.

Slavnostné dni vyvrcholili v Bratislave v sobotu 21.6. večernou biblickou hodinou v Novom kostole a v nedeľu 22.6. službami Božími v našich kostoloch, na ktorých zvesťou Božieho slova i svedectvami poslúžili naši hostia.
Pozdrav brata farára Jana Cieslara zo Sliezska Zvesťou Božieho slova poslúžil brat biskup Sliezskej cirkvi ev. a. v. Stanislav Pietak.
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.